Tűzvédelmi, munkavédelmi, munkaruházati bolt

Kosár tartalma

0,- Ft

0

Kezdőlap / Hírek

Hírek

< Hírlista

2017. Január 24.

Megrendelés-Garancia

Megrendelés lemondása

A törvényi keretek között biztosított feltételek alapján a vevő a szerződéstől tizennégy napon belül indoklási kötelezettség alapján elállhat.
A vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetén pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve hogy az eladó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Az eladó köteles a fogyasztó által már kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Figyelem: csak a sértetlen, eredeti állapotban lévõ terméket tudjuk visszavásárolni, így a megvásárolt terméket felpróbálás elõtt semmiképpen se mossa ki, ne vegye le róla a címké(ke)t, mert ha nem felel meg, sajnos csak abban az állapotban van módunk visszavenni, amelyben elküldtük. A termék nem lehet kopott, használt, láthatóan viseltes, hordott, az ilyen állapotú termékeket nem áll módunkban visszavenni.

 

Szitázott, hímzett, vagy egyéb más módon egyedivé tett termékek visszaküldésére nincs lehetőség!

 

Garancia, szavatosság

Erre vonatkozó törvényi előírás értelmében tartós termékekre, garancia jegy birtokában az azon feltüntetett időtartam, anélkül min. 1év. Nem tartós használati termékekre időtartama jogi személyek közötti adásvétel esetén 6 hónap. A termékekkel kapcsolatos reklamációjukat, mely a hiba kijavítására, esetleges cserére irányul, ezen időponton belül tegyék meg. Minden esetben kivizsgáljuk és lehető leghamarabb orvosoljuk.

Ehhez szükséges:

 • termék
 • számla hiteles másolata
 • lábbeli és ruházat rendeltetésszerű használat (fizikai-, vegyi igénybevétel), ápolás (tisztítás, karbantartás), megfelelő tárolás (hőmérséklet és páratartalom)
 • a meghibásodás oka már eladásakor is benne volt a lábbeliben (rejtett hiba)

Garanciális felelősség az alábbi esetekben megszűnik:

 • számlát nem tudja bemutatni
 • nem rendeltetésszerű a használat
 • szakszerűtlen az üzembe helyezés
 • a védőlábbeli hibája éppen a betöltött védelmi funkciójából ered (pl. a talpátszúrás elleni sikeres védelem után megmaradó sérülés a cipő járófelületén)
 • nem a munkavégzésnek megfelelő védelmi képességű lábbelit választották
 • nem vették figyelembe az alapszabványokon túlmutató, speciális védőképességet igénylő szükségleteket
 • rendeltetésszerűen, ám az átlagostól eltérő körülmények között viselt lábbeli általános elhasználódása esetén
 • helytelen a szállítás és tárolás
 • a szükséges tisztítási és ápolási teendőket a felhasználó elmulasztotta
 • lábbeli viselője reklamációjával nem azonnal a hiba jelentkezését követően fordult a forgalmazóhoz, hanem tovább hordta azt
 • terméken átalakítás történt

Felhívjuk szíves figyelmüket, - hogy abban az esetben ha cserére vagy javításra kerül egy lábbeli -, csak tisztított állapotban vesszük át. Megértésüket ezúton is köszönjük!

 

 Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő szállítási költségek Önt terhelik!

 

Ha webáruházunkkal, az üzlettel, a szállítással vagy a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen problémát észlelt vagy javaslattal szeretne élni, akkor kérjük jelezze ezt nekünk a tuzvedelemabc@gmail.com vagy a 0688 420-357-es telefonszámon. Építő jellegű javaslataikat és segítségüket előre is köszönjük!

 

ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEINK

Tűzbiztosok 2001 Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Személyes adatot csak az érintett tájékozott felhatalmazása alapján, a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezelünk. Csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása illetve kötelezettség teljesítése céljából kezelünk személyes adatokat. Kizárólag olyan esetben végzünk adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatokat oly módon tároljuk, hogy az érintetteket csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi a Tűzbiztosok 2001 Kft. a hatóság részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza.
 
 
 Tűzbiztosok 2001 Kft. az adatkezelés során megőrzi :
 

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.     Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a Tűzbiztosok 2001 Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Tűzbiztosok 2001 Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Tűzbiztosok 2001 Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

 

Kérjen ajánlatot

Kérje ajánlatunkat, munkatársunk 24 órán belül felkeresi Önt személyreszabott legjobb ajánlatunkkal.

Keressen Minket, mindenre megkeressük az Önnek legjobb megoldást!

Tovább az ajánlatkéréshez